Arvomme

Menestyksessä kyse on aina arvosta ja luottamuksesta. Arvo on luottamuksen tuote. Sen luottamuksen, jota asiakas tuntee meitä kohtaan. Sen luottamuksen, jota me tunnemme omia työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme sekä menetelmiämme kohtaan.

Ei aina ole väliä, onko kyseessä suuri tai pieni yritys tai onko toiminta uutta tai vakiintunutta, vaan tärkeätä on, että tavoitteet ja arvot ovat kohdallaan.

Korkea laatu / Laadusta emme tingi

Laatu ennen kaikkea

Laatu on meille kaikkein tärkein. Se on myös päälupauksemme asiakkaillemme. Parhaan laadun varmistamiseksi henkilökunnassamme on vain julkisivuhuippuammattilaisia.

Omien toimintamallien sekä laadunvarmistus­ ja ­tarkistusmenetelmien kautta pystymme aina luovuttamaan työmaamme virheittä asiakkaallemme. Koska arvostamme itseämme ja asiakaskuntaamme, laatumme on aina alan huipputasoa.

Tehokkuus

Tavoitteellinen toiminta ja oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan (tehokas ajanhallinta) ovat yrityksemme perustoimintatapoja. Kohdistamalla resurssit ja ajankäytön oikein saamme hyviä tuloksia ja tuomme asiakkaalle maksimiarvon.

Lean­ ajattelu on toimintamme perusta. Käytännössä tehostamme toimintaamme poistamalla hukkaa, epätasaisuutta sekä resurssien ylikuormitusta aiheuttavia tekijöitä. Keskitymme tehokkuuteen ja otamme huomioon työntekijöidemme osaamisen, motivoinnin ja kehittämisen.

Kehittäminen

KM Rakentajat Oy on kehittämismyönteinen yritys. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme, olla avoimia uusille ideoille ja etsiä entisistä tehokkaampia toimintatapoja. Haasteet ovat meille aina tervetulleita ja olemme ylpeitä ”kyllä onnistuu” ­asenteestamme.

Tyytyväiset asiakkaat

Läpinäkyvyys / tiedottaminen

Projektinhallintasovelluksemme kautta jokainen asiakas pääsee tarkistamaan ja lataamaan omaan työmaahansa liittyvät asiakirjat, kuten huoltokirjat, käyttöohjeet, TR­mittaukset, laadunvarmistussuunnitelman ja kuvia.

Asiakastyytyväisyys

Päämäärämme on asiakkaan tyytyväisyys. Työskentelemme asiakkaille ja heidän kanssaan ylittääksemme heidän odotuksensa. Myös loppuasiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeää. Työmaan aikana huolehdimme, että työmaan ympärillä asuville asukkaille muodostuu mahdollisimman miellyttävä kokemus ­ työmaa pidetään siistinä, kelloaikoja noudatetaan ym.

Projektimme aikana varmistamme myös loppuasiakkaiden turvallisuuden.

Vastuullisuus

Sosiaalivastuu

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös nuorten innostaminen alalle. KM Rakentajat pyrkii toimimaan aktiivisesti sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseksi. Se näkyy siinä, että kehitämme ratkaisuja nuorten houkuttamiseksi alalle esimerkiksi tarjoamalla erilaisia  kehittämis- ja oppimismahdollisuuksia, kuten myös siinä, että käytämme pääasiallisesti sähköisiä työvälineitä. Meidän tavoite on palkata vuosittain yhden nuoren töihin ja kouluttautua hänet alan ammattilaiseksi.

Tavoitteemme on kehittää läpinäkyvä ja avoin työympäristö, jossa viihdytään paremmin ja toimitaan aktiivisesti terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Työturvallisuus on meillä osa arkea, ja sitä edistetään systemaattisesti TR-mittauksien, riskianalyysein ja muilla keinoin sekä asiakkaan että KM Rakentajat oyn omissa järjestelmissä.

Työturvallisuus:

Riippumatta asemastamme projektissa (urakointi / aliurakointi), työtapaturmariskien vähentämiseksi suoritamme jokaisella työmaalla säännöllisiä TR-mittauksia.

Yhteiskuntavastuu

Noudatamme alan työehtosopimusta.

Yhdessä onnistuminen

Voimme onnistua vain yhdessä työskentelemällä. Kannustamme kaikkia jakamaan ideansa ja tietonsa. Parhaat ideat palkittaan. Osoitamme luottamusta ja kunnioitusta toisiamme kohtaan. Annamme ja saamme tunnustusta hyvistä suorituksista.